Onderwerp: Bezoek-historie

Translatiegolven opgewekt door schepen : verslag literatuurstudie
Publicatiedatum:01-01-1986

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Waterloopkundig Laboratorium (WL)

 

Samenvatting

De in de literatuur beschreven situaties, waarin translatiegolven door schepen worden opgewekt, zijn geïnventariseerd. Aan de hand van deze inventarisatie zijn die situaties, die in de praktijk het belangrijkst zijn, uitgekozen voor een nadere bestudering. Bij de voorbeelden in deze inventarisatie ligt de nadruk op prototypesituaties, aangevuld met enkele voorbeelden van fysische modelonderzoeken. In sommige gevallen is in het kort aangegeven welke oplossingen zijn overwogen ter beperking van de genoemde hinder. In de literatuurstudie zijn een aantal verschillende situaties onderscheiden, waarin door een schip translatiegolven worden opgewekt. In dit hoofdstuk worden voorbeelden van de volgende situaties behandeld: een versnellend schip in een prismatische vaarweg, een schip dat een diskontinuïteit in de vaarweg passeert, waarbij de nadruk ligt op vernauwingen in de vaarweg, zoals bijvoorbeeld bij het invaren van een sluis, een schip dat een zijkanaal passeert en de te waterlating van een schip.

 

Annotatie

55 p.
bijl., fig., tab. ; 30 cm
R1350/Q257

Naar boven