Onderwerp: Bezoek-historie

Enkele aspecten van drainage in bossen
Publicatiedatum:01-01-1969

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP),Landbouwwetenschappelijke afdeling; door J. Visser

 

Samenvatting

Aan de hand van enkele literatuurgegevens en onderzoek in een aantal gedraineerde bossen is nagegaan onder welke omstandigheden wortelgroei in drains plaats vindt en in welke mate deze ingroei het functioneren van de drainage belemmerd. Tenslotte worden voor de ontwatering van recreatieve terreinen, zoals parken en speelweiden, nog op enkele technische aspecten ingegaan.

 

Annotatie

16 p.
bijl., foto's, graf., tab.
(Intern rapport / RIJP ; no. 171)
Met lit. opg.

Naar boven