Onderwerp: Bezoek-historie

Enkele aspecten van de stikstofbepaling volgens Kjeldahl
Publicatiedatum:01-01-1964

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[ Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door D.J. Lindenbergh

 

Samenvatting

Aan de hand van een aantal uit de literatuur verzamelde gegevens, die ten dele door eigen onderzoek zijn bevestigd of gecontroleerd, worden in een overzicht mededelingen gedaan over de methodiek en de moeilijkheden die zich kunnen voordoen en over de mogelijkheden en beperkingen van een aantal Kjeldahlmodificaties.

 

Annotatie

27 p.
fig., tab.
(Flevo-Berciht ; A no. 47)
Lit. opg.

Naar boven