Onderwerp: Bezoek-historie

Enkele aspecten van de leidingenstraten in Almere
Publicatiedatum:01-01-1976

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); C. van Hoorn

 

Samenvatting

Door weloverwogen bundeling van tracé's van leidingen kunnen, indien een veelheid en veelsoortigheid aan leidingen wordt verwacht, veel moeilijkheden worden voorkomen. De zogenaamde leidingenstraten in Almere vloeien uit deze gedachte voort.

 

Annotatie

(Werkdocument / RIJP ; 1976-176 Bf)

Naar boven