Onderwerp: Bezoek-historie

Enkele aantastingen van riet, voorkomend in Oostelijk Flevoland
Publicatiedatum:01-01-1968

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), Landbouwwetenschappelijke Afdeling; door H. van Elburg

 

Samenvatting

In 1966 en 1967 werd op enkele plaatsen in Oostelijk Flevoland een onderzoek ingesteld naar de levenswijze van enkele rietinsekten en het voorkomen van enkele schimmelsoorten, die schade aan het riet kunnen veroorzaken. Tevens wordt een kort overzicht gegeven van enkele schimmelsoorten, die de rietplant aantasten.

 

Annotatie

19 p.
foto's, ill., tab.
(Intern Rapport / RIJP ; 99)
Met lit. opg. - Met samenvatting

Naar boven