Onderwerp: Bezoek-historie

De strijkhoogte van motorschepen in de binnenvaart [1978]
Publicatiedatum:01-01-1978

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[projektleider P.A. de Bruijn]; [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde, Hoofdafdeling Scheepvaart

 

Samenvatting

In 1972 en 1973 zijn op vijf punten van het Nederlandse vaarwegennet scheepshoogtemetingen verricht. In deze nota wordt alleen het onderzoek behandeld voor wat betreft de motorschepen van de klasse 0 t/m 5 (tot ca. 2500 ton). De verschillende meetmethoden worden toegelicht. Verder wordt verslag gedaan van de uitvoering van de metingen en de verwerking van de gegevens, terwijl tot slot de resultaten worden gepresenteerd.

 

Annotatie

12
p. : ill. ; 30 cm Nota nr. S72.15.3. - Met lit. opg.(13)

Naar boven