Onderwerp: Bezoek-historie

Spoorbrug tussen Dordrecht en Zwijndrecht : basisgegevens voor de bepaling van de wachtkosten voor de werkvaart, rondvaart en recreatieve vaart
Publicatiedatum:01-01-1972

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde, Hoofdafdeling Scheepvaart; [projektleider P.A. de Bruijn]

 

Samenvatting

In verband met de wens een inzicht te krijgen in het profijt van een verhoging van de spoorbrug tussen Dordrecht en Zwijndrecht dient vastgesteld te worden hoe hoog de wachtkosten voor de scheepvaart zijn bij diverse hoogten van de spoorbrug. Deze wachtkosten zijn berekend als het produkt van de te verwachten wachttijden en de te verwachten uurkosten per type schip. De betrokken scheepvaart is hierbij onderverdeeld in drie kategorieën te weten de vrachtvervoerende binnenvaart met in hoofdzaak droge en vloeibare lading, de kustvaart en de overige vaart. Gegevens omtrent de wachtkosten betreffende de eerste twee kategorieën zijn verstrekt door het Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut te Rotterdam. De wachtkosten betreffende de laatstgenoemde kategorie komen aan de orde in dit verslag. Deze hebben in hoofdzaak betrekking op de werkvaart, de rondvaart en de recreatieve vaart. Getracht is om inzicht te verschaffen in de te verwachten uurkosten terwijl tevens een poging is gedaan om een prognose te geven van de toekomstige aantallen schepen en de ontwikkeling van de uurkosten.

 

Annotatie

7 p.
ill.
Nota 70.6(9)

Naar boven