Onderwerp: Bezoek-historie

Enige opmerkingen naar aanleiding van het uitbreidingsplan voor Swifterbant
Publicatiedatum:01-01-1966

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), Sociaal-Economische Hoofdafdeling; door W.L. Becker

 

Annotatie

[9] p.
fig., krt.
(Interne Nota R.IJ.P. ; no. 21)
Met lit. opg.

Naar boven