Onderwerp: Bezoek-historie

Sociaal-psychologische theorieën : een overzicht ten behoeve van de Beleidspraktijktoets
Publicatiedatum:01-01-1997

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Traffic Test

 

Samenvatting

In het kader van het project 'Beleidspraktijktoets Gedragsbeïnvloeding' is een hoeveelheid kennismateriaal uit de sociale wetenschappen, met name de sociale psychologie, toegankelijk gemaakt. Alleen die onderdelen van die theorieën en theoretische noties, welke van belang zijn voor de beleidspraktijk op het gebied van verkeer en vervoer, worden belicht. O.a. komen aan de orde: agressie, gewoontegedrag, groepsdenken, illusoire superioriteit, risico-perceptie, straf, voor-wat-hoort-wat principe, zelfontploiing.

 

Annotatie

45 p.
Rapport TT97-55
Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)
Projectbegeleiding G. Tertoolen

Naar boven