Onderwerp: Bezoek-historie

Enige opmerkingen naar aanleiding van het Structuurplan voor Dronten
Publicatiedatum:01-01-1966

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), Sociaal-Economische Hoofdafdeling; door W.L. Becker

 

Samenvatting

Door het ontbreken van een toelichting bij het structuurplan Dronten is het slechts mogelijk enige zeer algemene opmerkingen over dit plan te maken.

 

Annotatie

3 p.
krt.
(Interne Nota R.IJ.P. ; no. 23)

Naar boven