Onderwerp: Bezoek-historie

Enige opmerkingen m.b.t. het berekenen van het draagvermogen van heipalen en het toezicht op heiwerk
Publicatiedatum:01-01-1976

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door R.J. Zee

 

Samenvatting

Bij het berekenen van paalfunderingen wordt de grondslag voor de berekening gevormd door de sonderingen. Met bepaalde (beproefde) rekenwijze kan uit de sondering het draagvermogen van een paal worden berekend. Tijdens het heien kan uit de kalenders met behulp van heiformules een "indicatie" gekregen worden over het draagvermogen van de palen. In twijfelgevallen dienen de resultaten van de berekening uit de sondering te worden aangehouden en als er t.p.v. het twijfelgeval geen sondering gemaakt is, moet deze alsnog gemaakt worden.

 

Annotatie

16 p.
ill., tab.
(RIJP-rapport ; 1976-31 Bdo)

Naar boven