Onderwerp: Bezoek-historie

Verslag landelijke WVO controle-actie 1996
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)

 

Samenvatting

Per directie wordt vermeld hoe de controleactie in maart 1996 verlopen is. Specifieke aandachtspunten waren hemelwaterafvoeren, bemonsteren van meetapparatuur en werking van olie-afscheiders.

 

Annotatie

18 p.
foto's

Naar boven