Onderwerp: Bezoek-historie

Verkenning instrumentarium ruimtelijke ordening : de inzet van instrumenten van ruimtelijke ordening ten behoeve van de uitvoering van V& W beleid
Publicatiedatum:01-01-1992

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland (RWS, NH)

 

Samenvatting

Doel van de verkenning is inzicht te verschaffen hoe de directie Noord-Holland instrumenten op het gebied van de ruimtelijke ordening optimaal kan inzetten om Rijkswaterstaatsbeleid te realiseren. Het nieuwe beleid voortvloeiend uit SVV2 en NW3 noopt tot enige aanpassingen in het instrumentarium.

 

Annotatie

17 p.
bijl.

Naar boven