Onderwerp: Bezoek-historie

Halfweg, Einsteinweg, een oplossing van sociale problemen door de Westrandweg? : een verkenning van het woon- en leefmilieu voor en bij aanleg van de Westrandweg in het kader van de tracé-studie van Rijkswaterstaat
Publicatiedatum:01-01-1989

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

E. de Boer, N. Lodeweegs; Technische Universiteit Delft, Faculteit der Wijsbegeerte en Technische Wetenschappen

 

Annotatie

29 p.
krt., bijl.
Onderzoek in opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)

Naar boven