Onderwerp: Bezoek-historie

Evaluatie toeritdosering A8 / Kolkweg
Publicatiedatum:01-01-1998

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Goudappel Coffeng

 

Samenvatting

Evaluatiestudie naar de toeritdoseerinstallatie (TDI) A8 / Kolkweg. Het doseerlicht is ingesteld om oneigenlijk gebruik van de toerit door sluipverkeer tegen te gaan en om het invoegproces vanaf de toerit te versoepelen. Geconcludeerd wordt dat het verkeersaanbod op de toerit als gevolg van de TDI is afgenomen, dat de doorstroming van het verkeer op de A8 tussen het knooppunt Zaandam en de Coentunnel verbeterd is, maar dat de doorstroming op de toerit verslechterd is.

 

Annotatie

28 p.
bijl., ill.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dir. Noord-Holland (RWS, NH)

Naar boven