Onderwerp: Bezoek-historie

Droge voeten in West-Nederland : RWS renoveert gemaal en spuisluis IJmuiden [projectmap]
Publicatiedatum:01-03-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland (RWS, NH), Hoofdafd. Water, project Renovatie Gemaal en Spuisluis; tekst en prod. Acta Organisatie& Communicatie

 

Annotatie

1 dl.
ill.

Naar boven