Onderwerp: Bezoek-historie

Deelnota ruimtelijke ordening Halfweg / Zwanenburg 1992-2010 : studie ten behoeve van de 'trajectnota/MER N200 bij Halfweg
Publicatiedatum:01-01-1997

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

E.W.T. Regeer, J. Verhorst, E. van Vossen; Stogo onderzoek en advies

 

Samenvatting

In het kader van de studie naar alternatieve tracé's voor de N200 worden in dit rapport de huidige en toekomstige ruimtelijke structuur en de ruimtelijke plannen beschreven voor het gebied rond Halfweg.

 

Annotatie

102, xviii p.
ill., bijl.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland (RWS, NH)

Naar boven