Onderwerp: Bezoek-historie

Aan het eind van de tunnel gloort er licht : alternatieve bekostiging en organisatie capaciteitsuitbreiding Coentunnel en aanleg Westrandweg
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Projectgroep

 

Samenvatting

Geeft aan waarom het noodzakelijk is, dat de Coentunnel wordt vergroot en de Westrandweg wordt aangelegd. Nader wordt ingegaan op de publiek-private samenwerking (pps) die daarbij eventueel gestalte kan krijgen in het licht van een alternatieve bekostiging.

 

Annotatie

35 p.
bijl., krt.
In de projectgroep: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland (RWS, NH)
(Hou de Noordelijke Randstad bereikbaar)

Naar boven