Onderwerp: Bezoek-historie

Overheid en bedrijfsleven trekken samen op bij omlegging A9 : 'Een markt voor ideeën' gevraagd
Publicatiedatum:01-10-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Samenvatting

Het lijkt niet zo te vlotten met de publiek-private samenwerking (PPS) in Nederland. Van de 21 projecten op de pps-lijst van het ministerie van Financi?n hebben er tot nu toe slechts zes tot concrete resultaten geleid. Wethouder Milo Schoenmaker van de gemeente Haarlemmermeer, Stan Roestenberg, directeur van Bohemen, Erik Tenkink en Charles Petit, respectievelijk projectleider en adviseur markt en bouwbeleid bij Rijkswaterstaat discusseren op uitnodiging van Wegeninfo over dit thema, waarbij wordt ingegaan op de omlegging van de A9.

 

Annotatie

Wegeninfo is een uitgave van Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W)
DGP
publiek private samenwerking; autosnelwegen; wegenbouw; aanbesteding; Nederland

Naar boven