Onderwerp: Bezoek-historie

Beperkte mobiliteitsbehoefte? : Verkenning naar de vervoerbehoefte van mensen met beperkingen en handicaps in het kader van het onderzoeksproject Valide Vervoer, Deelrapport B in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Publicatiedatum:01-12-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Rooij, R.M.; Tacken, M.

 

Samenvatting

De centrale vraag van dit deelraport luidt: "Wat is de kwantitatieve en kwalitatieve vervoerbehoefte van mensen met een beperking of handicap anno nu en anno 2030? Hiervoor wordt allereerst het aantal mensen bepaald met een een beperking of handicap in Nederland. Vervolgens wordt de kwantitatieve vervoerbehoefte anno nu bepaald. Hierna wordt de kwantitatieve vervoerbehoefte in 2030 beschouwd. Tot slot wordt de kwalitatieve vervoersbehoefte bekeken.

 

Annotatie

DGP
66 p.; tab.
gehandicapten; vervoersvraag; vervoerswijzekeuze; oproepafhankelijk
openbaar vervoer; Nederland
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W)

Naar boven