Onderwerp: Bezoek-historie

Het Nationaal Bestuursakkoord Water
Publicatiedatum:02-07-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Algemene Zaken (AZ); Ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW); Interprovinciaal Overleg (IPO); Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG); Unie van Waterschappen (UvW)

 

Samenvatting

Met de opstelling van dit NBW onderstrepen de ondertekende partijen (het Rijk, de provincies, het Samenwerkingsverband Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen), het belang van een gezamenlijke en integrale aanpak van water met als doel het watersysteem in 2015 op orde te hebben en het bieden van meer ruimte voor water. Dit NBW levert een belangrijke bijdrage aan het bewust worden van de oorzaken, van de omvang en de urgentie van de waterproblematiek.

 

Annotatie

(DGW)
waterbeheer; bestuursinstrumenten;

Naar boven