Onderwerp: Bezoek-historie

"IVV: van Roodeschool tot Zierikzee" : Rapportage van de werkgroep IVV-taken
Publicatiedatum:11-07-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)

 

Samenvatting

Door de regionale directie van RWS is samen met het Hoofdkantoor het initiatief genomen tot een strategische doorkijk naar de ontwikkeling van de IVV-taken van Rijkswaterstaat in de komende jaren. Hiertoe is de Werkgroep IVV-taken opgericht. Het doel van deze werkgroep is na te gaan hoe RWS als professionele uitvoeringsorganisatie gesteld kan staan om optimaal te kunnen inspelen op de voorziene veranderingen in de omvang en de inhoud van het werkpakket, met tegelijkertijd oog voor de continu?teit en stabiliteit binnen de organisatie

 

Annotatie

22 p.
Met bijl., ill.
subsidies; rijkswegenplan; publiek private samenwerking; verkeersveiligheid; beleidsanalyse

Naar boven