Onderwerp: Bezoek-historie

3D rekenen rondom constructies : berekeningen met het integrale modellensysteem Delft3D : [verslag]
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

S.A.H. van Schijndel; WL Delft Hydraulics

 

Samenvatting

Heeft betrekking op de activiteiten in 1999 van deelproject 5 van de samenwerkingsovereenkomst tussen WL en DWW die in 1998 is aangegaan. Bij dit deelproject staat 3D-modellering van stroming en morfologische processen nabij waterbouwkundige constructies voorop. Als basis voor de studie is de problematiek rondom kribben beschouwd. Er is behoefte aan meer inzicht in de werking van kribben, zodat de aanleg en het beheer geoptimaliseerd kunnen worden. Daarom moet een hulpmiddel beschikbaar komen om de effecten van ontwerpalternatieven en beheersmaatregelen te kunnen beoordelen. Doel van het onderzoek is tweeledig. Enerzijds is het doel zo nauwkeurig mogelijk het detailstroombeeld rond een krib te simuleren. Anderzijds is het voor DWW van belang te bepalen of en hoe Delft3D ingezet kan worden bij de studie naar de effectiviteit van kribben. Vanuit deze doelen is het wenselijk de resultalten van de berekeningen te kunnen vergelijken met metingen.

 

Annotatie

Verschillende p.
fig., tab.
Projectnr. Q2487
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW) (contactpersonen P.K. Klok, N.M. Kruyt)
Met lit.opg.

Naar boven