Onderwerp: Bezoek-historie

Uitgangspunten NRM Arnhem-Nijmegen : regionale basisvariant 2010
Publicatiedatum:01-01-1998

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[tekst: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, directie Oost-Nederland (RWS, ON); Hague Consulting Group]

 

Samenvatting

Beschrijft de uitgangspunten van de Regionale Basisvariant 2010 van het integrale verkeers- en vervoermodel NRM Arnhem-Nijmegen (versie 1.1) dat erop gericht is de vergelijkbaarheid tussen de prognoses van verschillende lopende (regionale) studies in het Knooppunt Arnhem-Nijmegen te bevorderen. Naast een korte weergave van de principes van het NRM wordt inzicht gegeven in de gehanteerde uitgangspunten voor de prognoseberekeningen, welke betrekking hebben op de aspecten: de SVV en CPB scenario's 2010, regiospecifieke infrastructuurmaatregelen 2010, de sociaal-economische data voor basis- en toekomstjaar en het vrachtverkeer.

 

Annotatie

2e dr.
14 p.
fig., tab.
In samenwerking met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV), Provincie Gelderland, Samenwerkend Openbaar Vervoer Gelderland, Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN), Gemeente Nijmegen en Gemeente Arnhem
Contactpersoon: A. Wissel (RWS, ON)

Naar boven