Onderwerp: Bezoek-historie

Rijksbermen ... rijke bermen!
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW); Samengest. Theo Verstrael, Beppie van den Hengel, Peter-Jan Keizer ... [et al.]; red. Geke Kiers; voorw. L.A. Bosch

 

Samenvatting

Sinds het midden van de jaren zeventig is Rijkswaterstaat, de beheerder van het "groen" langs het hoofdwegennet, overgegaan op het ecologisch beheer van de groenvoorzieningen. Dit beheer wordt vooral gekenmerkt door, kort gezegd, een of tweemaal maaien van de grazige vegetaties gevolgd door het snel afvoeren van het maaisel. Deze brochure is samengesteld om de successen van het ecologisch beheer voor het voetlicht te brengen. Het geeft in kort bestek de recente geschiedenis van het bermbeheer weer, belicht de uitgangspunten en laat zien dat in de bermen veel waardevolle soorten planten en dieren kunnen worden aangetroffen.

 

Annotatie

15 p.
ill.
Brochure ook uitgebracht onder de titel 'National highway verges... : national treasures', 2000

Naar boven