Onderwerp: Bezoek-historie

Eenige beschouwingen met voorbeelden over de berekening van een damwand van gewapend beton, ijzer of hout
Publicatiedatum:01-01-1935

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW); K.A. Bazlen

 

Samenvatting

In de laatste jaren is het gebruik van damplanken, vooral die van ijzer en van beton zeer sterk toegenomen. Vermeden moet worden dat deze lichte constructies te zwaar en dus te duur gemaakt worden, waartoe i.v.m. de vaak zeer uiteenlopende gronddrukberekeningen aanleiding bestaat. De moeilijkheid daarbij is dat voor de wrijvingshoeken en soortelijk gewichten geen vaststaande waarden kunnen worden gegeven. Een juiste bepaling van deze wrijvingshoeken en s.g. is een der belangrijkste delen van de berekening.

 

Annotatie

41 p.
tab.
bijl.
(Nota / ZZW ; 209)

Naar boven