Onderwerp: Bezoek-historie

Overgangsconstructies in dijkbekledingen : bundeling van huidige kennis
Publicatiedatum:01-01-1992

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

W.G. de Rijke ... [et al.]

 

Samenvatting

In het kader van het TAW-onderzoek naar de stabiliteit van dijkbekledingen is de huidige kennis gebundeld over overgangsconstructies (overgangsmaterialen). Het betreft de overgangsconstructies tussen bekledingen van gezette steen, blokkenmatten, stortsteen, asfalt en gras, alsmede de aansluitingen aan kunstwerken. Zowel de beschikbare ontwerpmethoden als de vergaarde kennis over uitvoeringsaspecten worden behandeld.

 

Annotatie

In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW) Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW)

Naar boven