Onderwerp: Bezoek-historie

Onderzoek naar mogelijke luchtverontreiniging van asfaltmenginstallaties bij hergebruik ZOAB-granulaat : luchtemissies geen belemmering voor hergebruik ZOAB-granulaat
Publicatiedatum:01-01-1998

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[W. Tobé, H.J. Schiricke; TAUW Milieu, Milieumeetdienst Lucht]

 

Samenvatting

In ZOAB (zeer open asfaltbeton) wegdekken heeft zich in de loop der jaren slib vastgezet in de poriën, dat door het wegverkeer en in mindere mate door neerslag is verontreinigd. Onderzoek is uitgevoerd om na te gaan in hoeverre deze vuillast bijdraagt aan emissies naar de lucht bij de productie van asfalt met ZOAB-granulaat. Dit onderzoek heeft zich gericht op de eventuele emissietoename bij gebruik van ZOAB-granulaat t.o.v. regulier asfaltgranulaat in asfaltmenginstallaties en de mogelijke overschrijding van vergunningseisen. Geconcludeerd wordt dat hergebruik van ZOAB-granulaat in nieuw asfalt niet leidt tot aantoonbaar hogere emissies naar de lucht. Er bestaat evenmin aanleiding te verwachten dat hergebruik van ZOAB-granulaat zal leiden tot hogere geurconcentraties in de omgeving van asfaltmenginstallaties.

 

Annotatie

43 p.
fig., tab., bijl.
Rapportnr. R3446433.D03
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW) in het kader van het project "Hergebruik van ZOAB" (contactpersoon Jasper van der Kooij)
Met lit.opg.
ZOAB = zeer open asfaltbeton

Naar boven