Onderwerp: Bezoek-historie

Het onder water aanbrengen van warme mastiekmengsels : verslag van de proeven uitgevoerd in een droogdok in mei en juni 1959
Publicatiedatum:01-01-1959

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Werkgroep met vertegenwoordigers van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Deltadienst (RWS, DD) Rijkswegenbouwlaboratorium (RWS, RWL), N.V.J. Heymans, Koninklijke / Shell Laboratorium en Shell Nederland N.V

 

Samenvatting

In 1958 werd door de werkgroep een rapport uitgebracht, waarin aan de hand van berekeningen en proeven tot de conclusie werd gekomen, dat het mogelijk moet zijn warme mastiekmengsels met behulp van een eenvoudig verdeelapparaat tot grote diepte onder water naar de bodem te leiden en aldaar in stroken van minstens 5 cm breedte gelijkmatig over een nagenoeg vlakke bodem te laten uitvloeien dan wel in een steenstorting te penetreren. Naar aanleiding hiervan werd besloten proeven te nemen op ware grootte teneinde een nader inzicht te verkrijgen in de moeilijkheden, die zich in de praktijk kunnen voordoen.

 

Annotatie

25 p.
fig., foto's ; 29 cm

Naar boven