Onderwerp: Bezoek-historie

Natuurcompensatie bij Rijkswegen : stand van zaken anno 1998
Publicatiedatum:01-01-1998

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M. Breedland, A. van Koeverden

 

Samenvatting

Doel van het onderzoek is het overzichtelijk maken omtrent de totstandkoming van natuurcompensatie binnen Rijkswaterstaat van de projecten in uitvoerings/realisatiefase en projecten in planstudiefase.

 

Annotatie

2 dln.
fig., tab.
Hoofdrapport; Bijlagenrapport
Verslag is geschreven in het kader van het afstuderen voor de opleiding Milieukunde, aan de Hogeschool IJselland; begeleider van [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW) R. Cuperus

Naar boven