Onderwerp: Bezoek-historie

Het dwarsprofiel van den ringdijk : Nota F
Publicatiedatum:01-01-1936

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.G. Schilthuis; [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Zuiderzeewerken, Bureau Noordoostelijken Poleder

 

Samenvatting

Er wordt ingegaan op de eisen waaraan het dwarsprofiel van de ringdijk moet voldoen.

 

Annotatie

59 p.
tab.
3 bijl.

Naar boven