Onderwerp: Bezoek-historie

Het dwarsprofiel van de wegen in den noordoostelijken polder
Publicatiedatum:01-01-1939

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW); J.G. Schilthuis

 

Samenvatting

Bespreking van de dwarsprofielen van de wegen in de Noordoostpolder ten behoeve van de aanleg van enige toegangswegen vanuit Friesland en Overijssel, resulterend in een voorstel voor afmetingen van de polderwegen, de hoofdwegen en de weg Lemmer-Ramspol.

 

Annotatie

10 p.
2 tek.
(Nota / ZZW ; 135)

Naar boven