Onderwerp: Bezoek-historie

De drooglegging van Urkerland en de verdrogingsverschijnselen in het randgebied van het oude land tusschen Lemmer en Blokzijl : te behandelen in de vergadering der Landbouwkundige Afdeeling der Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken) op 21 mei 1946 te Zwolle
Publicatiedatum:01-01-1946

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)]; door de commissie-Van Steen

 

Samenvatting

Beschrijving van de hydrologische en landbouwkundige gesteldheid van de randgebieden in Overijssel en Friesland onder invloed van een dalend grondwaterpeil (en daardoor het phreatisch vlak) mede als gevolg van de inpoldering van de Noordoostpolder. In bijlage III worden mogelijke oplossingen ter verbetering behandeld.

 

Annotatie

[21] p.
3 bijl.
(Nota / ZZW ; 180)

Naar boven