Onderwerp: Bezoek-historie

De drempel in de Boontjes bezuiden Harlingen
Publicatiedatum:01-01-1953

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW), Waterloopkundige afdeling

 

Samenvatting

In de vaarweg van Harlingen naar het zuiden via de vaargeul Boontjes bevindt zich van oudsher een drempel op ca 3 km ten zuidwesten van Harlingen. De afsluiting van de Zuiderzee heeft een wijziging van de getijbeweging tot gevolg gehad wat leidde tot een veranderde hydrografische toestand van het zeegebied. Met name de scheepvaart met grotere diepgang heeft last van de verontdieping van de drempel.

 

Annotatie

10 p.
bijl.

Naar boven