Onderwerp: Bezoek-historie

Informatieve nota over het elektronisch nummerbord
Publicatiedatum:01-01-1987

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (DVK), Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Hoofdafdeling Verkeersbeheersing CX

 

Samenvatting

De notitie beschrijft eerst wat onder een ENB (elektronisch nummerbord) wordt verstaan. Dan worden veel gestelde vragen over ENB beantwoord. Daarna wordt besproken hoe en waarom de ENB beter geïntegreerd kan worden toegepast, gevolgd door enige kostenindicaties. Afgesloten wordt met een bespreking van de ontwikkelingen op dit gebied (situatie eind '87).

 

Annotatie

9 p.
30 cm
Titel omslag: Het elektronisch nummerbord.

Naar boven