Onderwerp: Bezoek-historie

Managementcontract ....
Publicatiedatum:01-01-1990

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)

 

Annotatie

1990: Nota GWBX-90.001
1991: Nota GWBX-91.001
1992: Rapport DGW-92.013
1993: Rapport DGW-92.039
1994: Rapport RIKZ-94.001
1995: Rapport RIKZ-95.014
1998: Rapport RIKZ-97.048 (concept) en definitief als RIKZ-98.003
1998: Rapport RIKZ-98.029
1999: Rapport RIKZ-98.029
2000: Rapport RIKZ/2000.009
1996 en 1997 verschenen zonder nummer
De jaren 1991-1993 verschenen onder de naam Dienst Getijdewateren (DGW)
Contract 1991 was gespeld als: Kontrakt
Van 1990 tot 1997 is de titel : Contract ...
Contract tussen de hoofdingenieur-directeur van het Rijksinstituut voor Kust en Zee van Rijkswaterstaat en de directeur-generaal van de Rijkswaterstaat inzake de door de RIKZ te leveren resultaten en de te bereiken mijlpalen en de door de directeur-generaal

Naar boven