Onderwerp: Bezoek-historie

Zuurstof consumptie in de waterkolom en de bodem van de Oosterschelde, 1985-1986 (BALANS I : 5,6) : eindrapport BALANS
Publicatiedatum:01-01-1990

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

P.A.G. Hofman, S.A. de Jong, E.G. Wagenvoort, A.J.J. Sandee; Delta Instituut voor Hydrobiologisch Onderzoek

 

Samenvatting

Onderzoek naar de zuurstofconsumptie in het water en het sediment van de platen en geulen van de Oosterschelde. Aangetoond wordt, dat de zuurstofconsumptie geregeld wordt door de zuurstofproductie, de aanvoer en productie van organisch materiaal, nutriënten en de temperatuur. De metingen vonden plaats met behulp van microelectroden, water- en sedimentmonsters. Het onderzoek is gedaan in het kader van het deelproject mineralisatie (van organische koolstofverbindingen).

 

Annotatie

82 p.
ill. ; 30 cm
BALANS nota 44
BALANS is een samenwerkingsproject van het DIHO en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren (RWS, DGW)
Met lit. opg.

Naar boven