Onderwerp: Bezoek-historie

Zoutgehaltemetingen Waddenzee : enige bewerkingen
Publicatiedatum:01-01-1983

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H.D. Rakhorst; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, District Kust en Zee

 

Samenvatting

In maart 1982 heeft de Adviesdienst Hoorn zout- en temperatuurmetingen van een 5-tal stations rond de Waddenzee van de Directie Zuiderzeewerken (RWS, ZZW) door overdracht verkregen. Deze gegevens maken ook deel uit van de langdurige meetseries van het KNMI. Op de zoutgehaltemetingen zijn (ter oriëntatie) enige statistische bewerkingen uitgevoerd. Deze bewerkingen betreffen de maand en jaargemiddelden en zijn: correlatie Rijnafvoer - spui Afsluitdijk ; correlatie saliniteit van een meetpunt met Rijnafvoer ; correlatie saliniteit van een meetpunt met spui Afsluitdijk ; correlatie saliniteit meetpunten onderling.

 

Annotatie

19 p.
9 bijl., graf., tab. ; 30 cm
Nota WWKZ-83.H003.
Digitaal document 2.4 MB.

Naar boven