Onderwerp: Bezoek-historie

Zoutbezwaar tengevolge van het binnenwaarts verzwaren van de Helderse zeewering met zeezand
Publicatiedatum:01-01-1969

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

P.A. Zijderveld; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland, Studiedienst Hoorn

 

Annotatie

6 bijl., ill. ; 30 cm
Bevat tevens een los rapport 'Dichtheids- en vochtgehaltemetingen zeewering Den Helder' van het Laboratorium van Grondmechanica met losse figuren als bijlagen (7 bijlagen). Dit rapport is gemaakt in opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland (RWS, NH), Arrondissement Alkmaar. Daarnaast bevat het rapport nog een losse brief
Nota (WWKZ-)69.2
Digitaal document 1.5 Mb

Naar boven