Onderwerp: Bezoek-historie

Zoet water naar de Oosterschelde : verkenning naar de effecten op natuur en visserij
Publicatiedatum:01-01-1998

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); H.A. Haas

 

Samenvatting

Verkenningenstudie opgebouwd uit deelstudies die zijn gericht op de fysische en ecologische effecten van zoet water op de Oosterschelde. In de historische analyse wordt de situatie van het verleden en heden geschetst. Op basis van het zoetwateraanbod vanuit het Volkerak-Zoommeer zijn een aantal scenario's opgesteld waarvoor zoet-zout gradiënten zijn berekend zijn met een hydraulisch model. De effecten van dalingen van zoutgehalten zijn in kaart gebracht voor de ecologie en visserij. Een ecologisch model van de Oosterschelde is toegepast om de effecten op het ecosysteem te berekenen. Tot slot zijn de resultaten van de afzonderlijke studies geïntegreerd en op basis daarvan zijn conclusies en aanbevelingen geformuleerd.

 

Annotatie

80 p.
ill.
Rapport RIKZ-98.036
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL)
Met lit. opg.
ISBN 9036934133

Naar boven