Onderwerp: Bezoek-historie

Zoet water in het Schelde-estuarium : veranderingen in de saliniteit
Publicatiedatum:01-01-1994

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A.M.B. Holland, H. Smit; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee

 

Samenvatting

Geeft de resultaten van een oriënterende studie naar de ligging en betekenis van de zoutgradiënt in het Schelde-estuarium. De ligging is veranderd, voornamelijk door zoetwaterafleidingen, nieuwe zoetwatertoevoer, morfologische veranderingen en zoutlozingen. Met het waterkwaliteitsmodel Westerschelde wordt voorspeld hoe de ligging verandert bij vermindering van afleidingen t.b.v. een herstel van deze gradiënt. Het belang van een beoordeling en evaluatie van de zoutgradiënt wordt onderstreept en er wordt gepleit voor het ontwikkelen van een beleid hiervoor in het kader van het Scheldeverdrag.

 

Annotatie

19 p.
fig.
Rapport DGW-93.057
Project SCHOON
Met lit. opg.

Naar boven