Onderwerp: Bezoek-historie

Zeezicht op de Voordelta : resultaten van fysische, chemische en biologische monitoring
Publicatiedatum:01-01-1998

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); A.M. van Berchum, T. Smit

 

Samenvatting

Doel van het onderzoek is zicht krijgen op de natuurlijke ontwikkelingen in de Voordelta en inzicht te krijgen in het effecten van de visserij op het bodemleven. De resultaten dragen bij aan een evaluatie van het Integraal Beleidsplan Voordelta. De monitoring van de natuurlijke ontwikkeling wordt gevolgd aan de hand van een aantal fysische, chemische en biologische parameters. Dit zijn achtereenvolgens: bodemligging, algemene waterkwaliteitsparameteres, nutriënten, zware metalen, vegetatie, bodemdieren, vogels en zeezoogdieren.

 

Annotatie

52 p.
ill.
Rapport RIKZ-98.027
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noordzee (RWS, NZ)
In het kader van het Integraal Beleidsplan Voordelta (IBV)
Met lit. opg.

Naar boven