Onderwerp: Bezoek-historie

Zeezandwinning : onderbouwend rapport : milieu effect rapportage RON [en] discussienota Kustverdediging, Technisch Rapport 10
Publicatiedatum:01-01-1989

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.S. Ribberink; Waterloopkundig Laboratorium

 

Samenvatting

Met betrekking tot de winning in de kustzone is het rapport gericht op Scheveningen, Bergen, Texel en Ameland en geconcretiseerd met wiskundige modellen van de morfologische consequenties van verschillende winningsalternatieven tussen de 10 m en 20 m dieptelijn. M.b.t. de winning in de grote toegangsgeulen mondde men uit op een reeks alternatieve wijzigingen in het dwars (bodem) profiel van de IJ-geul (verbreding/verdieping) en op het m.b.v. wiskundige modellen onderzoeken van de morfologische consequenties van deze ingrepen.

 

Annotatie

[125] p., 23 p. bijl.
ill. ; 30 cm
H825
Met lit. opg.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noordzee (RWS, NZ) en Dienst Getijdewateren (RWS, DGW)
RON = Regionaal Ontgrondingenplan Noordzee

Naar boven