Onderwerp: Bezoek-historie

[Kustverdediging na 1990 : technisch rapport 10] Zeezandwinning : invloed op kustgedrag : een verkenning
Publicatiedatum:01-01-1989

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

opgesteld door C.J. Louisse, F.P. Hallie en J. van Alphen Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren (RWS, DGW) en Directie Noordzee (RWS, NZ)

 

Samenvatting

Zowel in het kader van de voorbereiding van de nota Kustverdediging als het Regionaal Ontgrondingenplan Noordzee wordt een grote behoefte aan Noordzeezand voorzien. Het betreft zand ten behoeve van erosiebestrijding van de kust (suppletiezand) en voor gebruik op land (vnl. ophoogzand). Volgens het huidige beleid wordt dit zand zeewaarts van de 20 meter dieptelijn gewonnen. De vraag is of winning dichter onder de kust mogelijk is zonder dat het kustgedrag negatief wordt beïnvloed. In deze studie is dit voor een beperkt aantal locaties, t.w. Scheveningen, Bergen, Texel en Ameland nagegaan. Tevens is het effect van zandwinningin het IJ-geul onderzocht.

 

Annotatie

52 p.
2 bijl., ill. ; 30 cm.
Onderbouwende studie t.b.v. de discussienota "Kustverdediging na 1990". - Met lit. opg. - Bijlage 2: Zeezandwinning : onderbouwend rapport milieu effect rapportage RON (= Regionaal Ontgrondingenplan Noordzee). - Delft : WL, 1989. - H825. - Met lit. opg.(Kustverdediging na 1990 ; Technisch Rapport 10 (TR-10)
1e Kustnota

Naar boven