Onderwerp: Bezoek-historie

Zeegras in de Waddenzee, een toekomstperspectief : beheersaanbevelingen voor het herstel van groot en klein zeegras (Zostera marina L. en Zostera noltii Hornem.)
Publicatiedatum:01-01-1997

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Nederland (RWS, NN); V.N. de Jonge, J. van de Bergs, D.J. de Jong

 

Samenvatting

Rapport vormt de beheersvisie van Rijkswaterstaat over de toekomstperspectieven voor zeegras. De achteruitgang van het groot zeegras en het klein zeegras sedert de dertiger jaren en de kans voor herstel van de alarmerende situatie in de Nederlandse Waddenzee is onderzocht. Dit onderzoek is uitgevoerd als uitvloeisel van de herstelmaatregelen die genoemd zijn in de Derde nota waterhuishouding om de algehele milieukwaliteit van de Waddenzee te verbeteren.

 

Annotatie

37 p.
ill.
krt
Rapport RIKZ-97.016
Met lit. opg.
ISSN 09273980

Naar boven