Onderwerp: Bezoek-historie

Zeegat van het Vlie : ontwikkeling drempelgebied Thomas Smitgat - Noordgat 1968 - 1982
Publicatiedatum:01-01-1983

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

G. Kool, M. de Boer; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, Afdeling Kustonderzoek

 

Samenvatting

In de buitendelta van het Zeegat van het Vlie liggen twee scheepvaartroutes. In de noordelijke route ligt een vrij omvangrijk drempelgebied. De laatste jaren doen zich ongunstige ontwikkelingen voor in de hoogteligging van dit drempelgebied. In verband hiermede is een onderzoek uitgevoerd naar de mate van erosie en sedimentatie in het betrokken zeegebied over het tijdvak 1968-1982. Voorts is onderzoek verricht naar het gedrag van enige hierin liggende geulen. Omdat de ontwikkelingen in het drempelgebied mede in verband staan met grootschalige veranderingen in het Zeegat van het Vlie in het verleden, wordt hieromtrent voorafgaand een overzicht gegeven.

 

Annotatie

24 p.
10 bijl., graf., krt.
Nota WWKZ-83.H002
Digitaal document 4.7 Mb
Met lit. opg.

Naar boven