Onderwerp: Bezoek-historie

Zeebos
Publicatiedatum:01-01-1997

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Waterloopkundig Laboratorium (WL); J.G. Boon, P.S. Grashoff

 

Samenvatting

Het ZEEBOS intrumentarium is een pilot versie van een besilssingsondersteunend systeem (BOS) voor toepassingen van de Noordzee modellen voor eutrofiëring en toxische stoffen. Dit ZEEBOS is gebaseerd op het MANS en RAM instrumentarium. Deze rapportage bevat een beschrijving van het ZEEBOS instrumentarium. Hierin wordt de functionaliteit beschreven tezamen met beknopte beschrijvingen van de gehanteerde DSS tools en modellen. In het werkplan is een overzicht van de werkzaamheden die gericht zijn op de interactie met gebruikfunctiemodellen en implementatie van emussie-reducerende maatregelen. Daarnaast zijn in dit werkplan de ontwikkelingen weergegeven die aansluiten bij de wensen en verwachtingen ten aanzien van een BOS zoals die uit interviews naar voren zijn gekomen.

 

Annotatie

2 dl.
ill.
Z2060
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)
Dl. 1: Modeldocumentatie
Dl. 2: Werkplan
Projectleider J. Stronkhorst
Met lit. opg.

Naar boven