Onderwerp: Bezoek-historie

Zee-eenden tellingen in de Waddenzee en langs de Nederlandse kust winter 1996/97
Publicatiedatum:01-01-1997

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); Richard H. Witte; Delta Project Management

 

Annotatie

16 p.
ill.
Werkdocument RIKZ/IT-97.820X
Rapportage in het kader van het onderzoek naar de ecologische effecten van voor visserij gesloten gebieden in Waddenzee en Delta op vogels, gebruik makend van gegevens uit het Meetnet Waterstaatkundige Toestand van het Land (MWTL)
Met lit.opg.

Naar boven