Onderwerp: Bezoek-historie

De zandbeweging in het getijgebied
Publicatiedatum:01-01-1952

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

door R.H.J. Morra; [Ministerie van Verkeer en Waterstaat,] Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren, Afdeling Studiedienst

 

Samenvatting

Onderzocht is in hoeverre de formules over de zandbeweging (uitschuring en aanzanding) geschikt gemaakt kunnen worden voor getijgebieden. De theorie is getoetst aan de stroomsnelheidsmetingen met de zandtransportmetingen en aan de peilingen en daarvoor verrichte kuberingen.

 

Annotatie

30 p.
fig., tab.
bijl.
Rapport nr. (DDWT-BEN-1952.)11
Met lit. opg.

Naar boven