Onderwerp: Bezoek-historie

De weg die door een waterdeeltje wordt doorlopen ten gevolge van het passeren van een getijgolf
Publicatiedatum:01-01-1961

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW), Afdeling Kustonderzoek; W. Grijm

 

Annotatie

14 p.
graf., tab.
Nota WWK 61-4
Digitaal document 536 Kb

Naar boven